SAFER-tutkimuksen neljäs ja viimeinen vaihe on nyt alkanut Yhdistyneessä kuningaskunnassa


SAFER-seulontatutkimuksen neljäs ja viimeinen vaihe on alkanut Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ensimmäinen henkilö suunnitelluista 120 000:sta osallistujasta on juuri aloittanut kolmen viikon eteisvärinäseulonnan Zenicor EKG: llä. SAFER-tutkimuksen tulokset tulevat olemaan erittäin tärkeä perusta päätökselle kansallisen eteisvärinäseulontaohjelman käyttöönotossa Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Kuten aiemmin ilmoitettiin, valittiin Zenicor vuonna 2018 ainoaksi EKG-laitteiden toimittajaksi maailman suurimpaan satunnaistettuun eteisvärinäseulontatutkimukseen, SAFER:iin. Tutkimuksen kolme ensimmäistä vaihetta on vuodesta 2018 lähtien nyt tehty erittäin positiivisin tuloksin. SAFER-tutkimuksen neljäs ja viimeinen osa käsittää 120 000 henkilöä, jotka arvotaan joko osallistumaan seulontaan tai sisältymään tutkimuksen kontrolliryhmään.  Valtion rahoittaman Terveystutkimuksen laitoksen (National Institute for Health Research) ja Cambridgen yliopiston tutkijoiden johtaman tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, johtaako eteisvärinäseulonta aivoinfarktiin sairastuneiden määrän vähenemiseen.

Yhdessä Strokestop-tutkimuksen kanssa, jossa äskettäin esiteltiin viisivuotis seurannan tulokset, muodostaa SAFER-tutkimus olennaisen perustan terveysviranomaisten ympäri maailmaa tekemille päätöksille kansallisten eteisvärinän seulontaohjelmien käyttöönotosta. Se, että Zenicor EKG: tä käytetään molemmissa tutkimuksissa, merkitsee Zenicorille ainutlaatuista etua, sanoo Zenicor Medical Systems AB: n toimitusjohtaja Mats Palerius.

SAFER-tutkimus perustuu samaan desentralisoituun digitaaliseen järjestelmään, jota käytetään Zenicorin rytmihäiriöhoitoketjussa jo useissa Euroopan maissa. Eri alueiden ja maiden terveydenhuollolle on erittäin helppoa lisätä ja aloittaa seulonta jo olemassa olevien ja hyvin toimivien rakenteiden yhteyteen, jos seulontapäätös tehtäisiin. Zenicor EKG on optimoitu käsittelemään terveydenhuollon suuria asiakasvirtoja, kun tuhansia ihmisiä seulotaan.  SAFER-tutkimuksen ensimmäisistä vaiheista saadut kokemukset osoittavat, että Zenicor EKG on erittäin käyttäjäystävällinen ja se on digitaalisena ratkaisuna sopiva iäkkäille, jotka ovat seulonnan pääkohderyhmä.

Rouva Julia Fox, 75, Zenicor EKG: n käyttäjä SAFERin vaiheessa 3, kommentoi vuoden 2020 lopussa:

– We watched the little video showing you how to use it and I thought, I’m sure I can cope with that. And it really is incredibly simple. You just put your thumbs on the little buttons and then it tells you when to press send. Then off the information goes, and that’s it. It was so easy it was unbelievable.

 

Tietoja SAFER -tutkimuksesta
SAFER-tutkimus on englantilainen tutkimusohjelma, joka tutkii seulontaa menetelmänä eteisvärinän havaitsemiseksi ja diagnosoimiseksi. Hankkeen tarkoituksena on selvittää, estääkö eteisvärinän seulonta yksilötasolla aivoinfarkteja verrattuna nykyiseen lääketieteelliseen hoitoon ja onko se kustannustehokasta. Seulonta suoritetaan Zenicor EKG: llä. Tutkimuksen tulosten odotetaan muodostavan perustan tulevien seulontaohjelmien toteuttamiselle ja täytäntöönpanolle. Tutkimuksen alkuvaiheet suoritettiin vuosina 2018–2020 ja neljännessä ja viimeisessä vaiheessa potilaita odotetaan olevan vuoteen 2022 asti.

Lisätietoja SAFERista on osoitteessa:  https://www.safer.phpc.cam.ac.uk

Tietoja Zenicorista
Zenicor Medical Systems on johtava lääkelaitealan yritys rytmihäiriöiden diagnostiikassa ja aivoinfarktien ehkäisyssä. Zenicor EKG on terveydenhuollolle optimoitu järjestelmä sydämen rytmihäiriöiden, mukaan lukien eteisvärinä, diagnosointiin ja ratkaisua käytetään tällä hetkellä kymmenessä Euroopan maassa. Ratkaisun tehokkuus on dokumentoitu useissa kansainvälisesti arvostetuissa tieteellisissä tutkimuksissa ja julkaisuissa. Zenicor toimii yhdessä terveydenhuollon kanssa, mikä on mahdollistanut integroidun erikois- ja perusterveydenhuoltoratkaisun rytmihäiriötutkimusten tehostetussa digitaalisessa hoitopolussa, jossa potilas on keskipisteenä ja terveydenhuollon resursseja voidaan käyttää tehokkaammin. Zenicorin ratkaisua on käytetty suurissa seulontatutkimuksissa STROKESTOP I ja II ja nyt myös maailman suurimmassa satunnaistetussa seulontatutkimuksessa SAFER:ssä Isossa-Britanniassa. Tutkimukset tehdään tietojen tuottamiseksi terveysviranomaisille, kuten Ruotsin terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle ja NHS: lle Isossa-Britanniassa, jotta päätökset eteisvärinän kansallisten seulontaohjelmien käyttöönotosta voitaisiin tehdä. Lisätietoja löydätte osoitteesta: www.zenicor.fi

Tietoja eteisvärinästä ja aivohalvauksesta
Eteisvärinä on yleisin sydämen rytmihäiriö, josta kärsii yli kolme prosenttia väestöstä. Eteisvärinä on merkittävä aivoinfarktin riskitekijä. Eteisvärinä ei aina aiheuta oireita ja siksi monet voivat sairastaa sitä tietämättään. Jos eteisvärinä havaitaan ajoissa, aivoinfarkti voidaan estää. Joka vuosi 15 miljoonaa ihmistä maailmassa saa aivoinfarktin. Näistä kolmasosa kuolee 30 päivän kuluessa ja kolmasosa saa pysyviä vaurioita. Jos eteisvärinä havaitaan ja ennaltaehkäisevä hoito verenohennuslääkkeillä aloitetaan ajoissa, eteisvärinän aiheuttama aivoinfarkti voidaan estää 70 prosentissa tapauksista.

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä:
Mats Palerius, Toimitusjohtaja, Zenicor Medical Systems
+46 8 442 68 60 mats.palerius@zenicor.se