Hoitopolun tehostaminen rytmihäiriöpotilailla

Rytmihäiriöpotilaiden hoitopolku
Rytmihäiriötuntemus om yleinen syy hakeutua perusterveydenhuoltoon ja usein syy erikoislääkäärin konsultaatioon. Nykyisin käytössä oleva rytmihäiriöpotilaiden hoitopolku edellyttää useampaa käyntiä ja pidempiä odotusaikoja erikoislääkärin vastaanotolle, mikä johtaa diagnoosin ja hoidon viivästymiseen.

Oireiden syyn tunnistus
Rytmihäiriöpotilaiden arviointi tapahtuu perinteisesti pulssin mittaamisella, 12-kytkentäisen lepo-EKG:n tai 24- 48 tunnin Holter-EKG:n avulla. Näillä menetelmillä löydös jää vähäiseksi, koska rytmihäiriöt ovat usein satunnaisia. Useat tutkimukset osoittavat, että pitkittyneillä ajoittaisilla EKG-mittauksilla havaitaan 3- 4 kertaa enemmän rytmihäiriöitä.

Hoitopolun tehostaminen
Rytmihäiriöiden etävalvonta tarjoaa konkreettisen ratkaisun potilaskeskeisemmän hoitopolun luomiseksi tälle potilasryhmälle. Järjestelmä, joka mahdollistaa EKG:n etätulkinnan asiantuntijan toimesta, antaa lääkärille mahdollisuuden arvioida potilaita heidän ensimmäisessä hoitopaikassa. Potilaskeskeinen hoitopolku tuo hyötyä niin lääkärille, potilaille kuin terveydenhuoltojärjestelmälle.

Varhainen diagnoosi Zenicor- EKG:llä
Zenicor-ratkaisu koostuu CE-merkistystä lääkinnällisestä, I-kytkentäisestä EKG-laitteesta ja internetpohjaisesta käyttöliittymästä EKG-tietojen analysointiin ja käsittelyyn. EKG-laite lähettää dataa mobiiliverkon välityksellä, mikä mahdollistaa etätulkinnan. Järjestelmä mahdollistaa saumattoman integraation perusterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon välillä, vähentäen tarpeettomia lähetteitä.

Potilaat, jotka saapuvat yleislääkärin vastaanotolle rytmihäiriötuntemusten vuoksi, saavat Zenicor-laitteen kahdeksi viikoksi kotiin rekisteröidäkseen EKG:nsä 2-4 kertaa päivässä sekä oireiden aikana. Kardiologi tai muu asiantuntija tulkitsee EKG: t mittausjakson päätyttyä ja lausunto toimitetaan takaisin yleislääkärille tulkinnan jälkeen. Lääkäri voi aloittaa potilaan hoidon heti terveyskeskuksessa ja tarvittaessa lähettää potilaan jatkotutkimuksiin erikoislääkärin/asiantuntijan ohjeiden mukaisesti.

Oireen ja rytmin korrelaatio
Rytmihäiriöiden löytämisen todennäköisyys kasvaa merkittävästi verrattuna tavanomaisiin menetelmiin, kun tutkimuksen kestoa voidaan pidentää, yleensä viikoiksi oire-rytmikorrelaation toteamiseksi. Potilaalle menetelmän yksinkertaisuus ja sen helppous tarkoittaa, että tutkimusaikaa voidaan huoletta pidentää, mikä tekee Zenicor-EKG:stä ainutlaatuisen tehokkaan menetelmän.