Seulonta Zenicor EKG: llä voi estää tuhansia aivoinfarkteja

Tukholma 26. huhtikuuta 2021

Huhtikuun 23.–25. päivä pidetyssä Eurooppalaisessa EHRA sydänkongressissa, esitti Emma Svennberg Tukholman Karoliinisesta Instituutista STROKESTOP-tutkimuksen tulokset, jotka osoittavat, että eteisvärinän seulonta Zenicor EKG: llä voi estää tuhansia aivoinfarkteja. Tämä on ensimmäinen kerta, kun eteisvärinäseulonnan hyöty on voitu osoittaa. Tutkijat kokoavat nyt materiaalista terveystaloudellisen analyysin, jota Ruotsin Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (Socialstyrelsen) voi käyttää perustana arvioidakseen eteisvärinän kansallisen seulontaohjelman käyttöönottoa.

Eteisvärinä lisää aivoinfarktin riskiä. Monet ihmiset sairastavat oireetonta eteisvärinää ja eivät tämän takia ole saaneet diagnoosia tai hoitoa ja heillä on näin viisinkertainen riski saada aivoinfarkti terveisiin ihmisiin verrattuna. Eteisvärinän seulonnan tarkoitus tunnistaa henkilöt, joilla on piilevä eteisvärinä, sekä hoitona käytettävien verenohennuslääkkeiden aloituksen on nyt osoitettu vähentävän aivoinfarktien määrää ja se voisi siksi olla asianmukaista ottaa käyttöön kansallisena seulontaohjelmana.

Data från femårsuppföljningen avseende strokeinsjuknanden rapporterades nu i helgen och visar att över 2 300 strokefall årligen skulle kunna undvikas om Sveriges 75/76-åringar bjuds in till screening för förmaksflimmer.

STROKESTOP on maailman ensimmäinen satunnaistettu tutkimus, jolla on tutkittu estääkö systemaattinen seulonta aivoinfarktia. Tutkimukseen osallistuu 28 000 iältään 75- ja 76-vuotiasta, joista puolet on kutsuttu kahden viikon seulontaan Zenicor-EKG: llä. Tutkimusta johtaa Karoliinisen Instituutin tutkijat ja ensimmäiset tulokset julkaistiin vuonna 2015. Tiedot aivoinfarktiin sairastuneisuudesta koskevasta viisivuotisesta seurannasta esiteltiin EHRA kongressissa ja tiedot osoittivat, että yli 2300 aivoinfarktia voitaisiin estää vuosittain, jos Ruotsin 75 / 76-vuotiaat kutsuttaisiin eteisvärinäseulontaan.

– Tätä eteisvärinän seulontamenetelmää on kehitetty useita vuosia läheisessä yhteistyössä Karoliinisen Instituutin tutkijoiden ja Zenicorin kanssa. Se on erinomainen esimerkki siitä, miten uusia digitaalisia innovaatioita kehitetään hyödyntämään yhteiskuntaa, terveydenhuoltoa ja potilaita, sanoo Zenicor Medical Systems AB: n toimitusjohtaja Mats Palerius.

Vuonna 2017 Terveyden ja hyvinvoinninlaitos arvioi eteisvärinän kansallisen seulontaohjelman käyttöönottoa, mutta silloin puutuivat vielä tutkimustulokset, jotka osoittaisivat seulonnan hyödyt. Nyt esitettyjen tulosten, sekä laadittavan terveystaloudellisen analyysin myötä on Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksella (Socialstyrelsen) perustaa tehdä uusi arviointi.

– Että Zenicor EKG laitetta on käytetty tutkimuksessa, joka ensimmäistä kertaa on osoittanut, että tuhannet aivoinfarktitapaukset voidaan välttää seulonnalla, kuin myös se, että Zenicor EKG on yksinkertainen ja käyttäjäystävällinen digitaalinen ratkaisu ikäryhmälle 75 / 76-vuotiaat tuo Zenicorille ainutlaatuisen aseman, kun tämän ikäryhmän kansalliset seulontaohjelmat otetaan käyttöön Ruotsissa ja muissa maissa, sanoo Zenicor Medical Systems AB: n toimitusjohtaja Mats Palerius.

 

Tietoja Zenicorista
Zenicor Medical Systems on johtava rytmihäiriöiden diagnostiikassa ja aivoinfarktien ehkäisyssä. Zenicor EKG on terveydenhuoltoon optimoitu järjestelmä sydämen rytmihäiriöiden, mukaan lukien eteisvärinä, diagnosointiin ja ratkaisua käytetään tällä hetkellä kymmenessä maassa Euroopassa. Ratkaisun tehokkuus on dokumentoitu useissa kansainvälisesti arvostetuissa tieteellisissä tutkimuksissa ja julkaisuissa. Zenicor toimii yhdessä terveydenhuollon kanssa, mikä on mahdollistanut integroidun erikois- ja perusterveydenhuoltoratkaisun tehokkaammassa digitaalisessa rytmihäiriötutkimuksen hoitopolussa, jossa potilas on keskipisteenä ja terveydenhuollon resursseja voidaan käyttää tehokkaammin. Zenicorin ratkaisua on käytetty suurissa seulontatutkimuksissa kuten STROKESTOP I ja II ja nyt myös maailman suurimmassa satunnaistetussa seulontatutkimuksessa SAFER Isossa-Britanniassa. Nämä tutkimukset tehdään tietojen tuottamiseksi terveysviranomaisille, kuten Ruotsin terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle ja NHS: lle Isossa-Britanniassa, jotta päätökset eteisvärinän kansallisten seulontaohjelmien käyttöönotosta voitaisiin tehdä. Lisätietoja löydätte osoitteesta: www.zenicor.fi