Uutisia

Delårsrapport kvartal 3, 2020.07.01 – 2020.09.30

Sammanfattning Omsättningen för tredje kvartalet 2020 uppgick till 3 681 KSEK (4 609 KSEK) Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2020 uppgick till 162 KSEK (65 KSEK) […]

Julkaistu: 2020-11-13 08:25
Julkaissut: Cision
Regulatorisk
Lue artikkeli

Tiohundra halverar tid till diagnos med Zenicors digitala vårdkedja

Genom att införa Zenicors digitala vårdkedja för arytmiutredning har Vårdbolaget Tiohundra AB lyckats effektivisera användningen av vårdens resurser och halvera tiden till diagnos för patienter […]

Julkaistu: 2020-11-06 08:25
Julkaissut: Cision
Regulatorisk
Lue artikkeli

Första Covid-19 säkrade patienten i Storbritannien screenas med Zenicor-EKG

Världens största studie för strokeprevention genom screening för förmaksflimmer, SAFER-studien, utökas nu med en fas för att utvärdera ett helt nytt sätt att genomföra screening […]

Julkaistu: 2020-10-27 09:44
Julkaissut: Cision
Regulatorisk
Lue artikkeli

Suomen suurin yksityinen terveydenhuollon tarjoaja valitsee Zenicorin digitaalisen hoitopolun

Zenicor on allekirjoittanut sopimuksen uudesta rytmihäiriötutkimuksen digitaalisesta hoitopolusta Terveystalo Oy:n, Suomen suurimman yksityisen terveyspalveluyrityksen kanssa. Sopimus tarkoittaa, että Zenicorin hoitopolkua voidaan tulevaisuudessa tarjota Terveystalon koko […]

Julkaistu: 2020-09-30 08:57
Julkaissut: zenicor
Lue artikkeli

Finlands största privata vårdgivare väljer Zenicors digitala vårdkedja

Zenicor har tecknat avtal för den nya digitala vårdkedjan för arytmiutredning med Terveystalo Oy, som är Finlands största privata vårdgivare. Avtalet innebär att Zenicors vårdkedja […]

Julkaistu: 2020-09-30 08:25
Julkaissut: Cision
Regulatorisk
Lue artikkeli

Delårsrapport kvartal 2, 2020.04.01 – 2020.06.30

Sammanfattning Omsättningen för andra kvartalet 2020 uppgick till 4 348 KSEK (6 140 KSEK) Rörelseresultatet för andra kvartalet 2020 uppgick till 482 KSEK (244 KSEK) […]

Julkaistu: 2020-08-21 08:25
Julkaissut: Cision
Regulatorisk
Lue artikkeli

Zenicor tecknar avtal i ytterligare en NHS region i Storbritannien

Zenicor har tecknat avtal för den nya vårdkedjan för arytmiutredning i ytterligare en NHS region, Cambridgeshire and Petersborough CCG. Detta är den andra CCG’n i […]

Julkaistu: 2020-08-14 08:44
Julkaissut: Cision
Regulatorisk
Lue artikkeli

Kommuniké från årsstämma i Zenicor 2020-05-26

Stockholm 27 maj 2020 Till ordförande för årsstämman valdes Håkan Jansson.   Vid stämman var 1 921 240 aktier av totalt 5 636 122 aktier representerade, vilket motsvarar […]

Julkaistu: 2020-05-27 10:59
Julkaissut: Cision
Lue artikkeli

Delårsrapport Q 1, 2020.01.01 – 2020.03.31

Sammanfattning Omsättningen för första kvartalet 2020 uppgick till 5 938 KSEK (5 680 KSEK) Rörelseresultatet för första kvartalet 2020 uppgick till 1 070 KSEK (- […]

Julkaistu: 2020-05-15 08:25
Julkaissut: Cision
Regulatorisk
Lue artikkeli

Zenicor offentliggör årsredovisning för 2019

Zenicor Medical Systems AB (publ) meddelar idag att bolaget publicerar årsredovisningen för 2019. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida <a href="http://www.zenicor.se/”>www.zenicor.se samt via bifogad PDF.   Om […]

Julkaistu: 2020-04-24 09:24
Julkaissut: Cision
Regulatorisk
Lue artikkeli