Aivoverenkiertohäiriöiden sekundääripreventio

Performance of short ECG recordings twice daily to detect paroxysmal atrial fibrillation in stroke and transient ischemic attack patients

Poulsen M.B., Binici Z., Dominguez, H., Soja A. M., Kruuse, C., Hornnes, A.H., Rasmussen R.S. & Overgaard K.
International Journal of Stroke, 2016 Sept 30

Linkki tutkimukseen

Tässä Herlevin Sairaalassa Tanskassa suoritetussa prospektiivisessa tutkimuksessa, tutkittiin 95 aivohalvauspotilasta (n => 65 vuotta) Zenicor peukalo-EKG:llä 2x päivittäin sekä oireiden sattuessa, samanaikaisesti kun heille tehtiin 5 päivän Holter mittaus. Uusi eteisvärinä löytyi Zenicor peukalo-ekg:n avulla 20 potilaalta (21,1%) ja viiden vuorokauden Holterilla löydettiin 17 (17,9%) uutta eteisvärinää. Ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. 10 potilaista havaittiin molemmilla menetelmillä. Potilaista 76% piti Zenicor-EKG mittausta parempana menetelmänä ja 2% piti parempana menetelmänä Holter mittausta.


Detection of Atrial Fibrillation with Intermittent Handheld Electrocardiogram in Patients with Ischemic Stroke and Transient Ischemic Attack

Olsson, A-S. & Engdahl, J.

Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases (2016, Aug; 01) (E-published ahead of print)

Linkki tutkimukseen 

Tässä retrospektiivisessä tutkimuksessa koottiin tiedot 370 aivohalvauksen saaneesta potilaasta, jotka oli tutkittu Zenicor peukalo-EKG:llä Hallandin sairaalassa Halmstadissa. Tutkimuksessa löydettiin 7,6% uusia eteisvärinöitä. Eteisvärinää löydettiin enemmän potilailla, jotka olivat sairastaneet aivohalvauksen (11%) kuin TIA:n (5%) ja se lisääntyi iän myötä (M = 65 vuotta). Potilaat noudattivat Zenicor peukalo-EKGn tutkimusta erinomaisesti.


Zenicor-EKG projekti Queen Alexandran Sairaalassa

Njafuh, R. & Sukyus, U.
(Esitetty European Stroke Congressissa, 2016. Ei vielä julkaistu.)

Linkki raporttiin

Tässä Queen Alexandran Sairaalassa, Porthmouth NHS Trust, Iso-Britanniassa tehdyssä projektissa, haettiin 71:ltä aivohalvaus tai TIA kohtauksen sairastaneelta potilaalta hiljaisia paroksysmaalisia eteisvärinöitä, kolmen viikon Zenicor-EK.aG tutkimuksella sekä 24 tuntia kestäneellä Holter-EKG nauhoituksella. Zenicor EKG:llä voitiin  14%: lla potilaista diagnosoida paroksysmaalinen eteisvärinä, mutta vain 7%:a sai diagnoosin Holter-tutkimuksella. Aivohalvauksen sairastaneilla potilailla voitiin jopa 19%:lla diagnosoida eteisvärinä. Yli > 94%:a potilaista koki että Zenicor EKG oli helppo tai erittäin helppokäyttöinen.


Screening of Paroxysmal Atrial Fibrillation after Ischemic Stroke: 48-Hour Holter Monitoring versus Prolonged Intermittent ECG Recording

Orrsjö, G., Cederin, B., Bertholds, E., Nasic, S. & Welin, L.

ISRN Stroke, Volume 2014 (2014), artikkelinumero 208195

Linkki tutkimukseen

Tutkimuksessa tehtiin yhteenveto tuloksista, joita Skaraborgin yliopistosairaalassa Skövdessä saatiin Zenicor-EKG:n käytöstä kahden vuoden ajan. Tutkimuksessa selvitettiin, kuinka monella aivoverenkiertohäiriöpotilaalla todettiin eteisvärinä Zenicor-EKG:llä verrattuna Holter-EKG:hen. Tutkimuksessa todettiin, että Zenicor-EKG:llä eteisvärinä todettiin neljä kertaa suuremmalla määrällä potilaita, joilla sitä ei ollut aiemmin diagnosoitu.


Improving screening for silent atrial fibrillation after ischemic stroke (Propp-Stopp)

Sobocinski Doliwa, P., Rooth Änggårdh, E., Frykman Kull, V., von Arbin, M., Wallén, H. & Rosenqvist, M.

Europace (2012, 14: 1112–1116)

Linkki tutkimukseen

Tutkimuksessa tutkittiin neljän viikon ajan noin 250:tä potilasta, joilla oli todettu iskeeminen aivoverenkiertohäiriö tai ohimenevä aivoverenkiertohäiriö (TIA). Potilaita tutkittiin Zenicor-EKG:llä samalla, kun heitä seurattiin Holter-menetelmällä (jatkuva vuorokauden kestänyt mittaus). Potilaista 17:llä (7,1 prosentilla) diagnosoitiin eteisvärinä. Zenicor-EKG:llä eteisvärinä havaittiin kolminkertaisella määrällä potilaita Holteriin verrattuna.


A cost-effectiveness analysis of screening for silent atrial fibrillation after ischaemic stroke (Propp-Stopp)

Levin, L., Husberg, M., Doliwa Sobocinski, P., Frykman Kull, V., Friberg, L., Rosenqvist, M. & Davidson, T.

Europace (27.10.2014), verkkojulkaisu

Linkki tutkimukseen

Linköpingissä tutkijat osoittivat Propp-Stopp-tutkimuksesta (ks. linkki) saatujen lukujen perusteella, että hiljaisen eteisvärinän seulonta 75-vuotiailla aivoverenkiertohäiriöpotilailla on erittäin kustannustehokasta ja että hoitokustannuksissa voidaan jopa saavuttaa säästöjä seitsemän vuoden seurannan jälkeen. Tutkimuksissa Zenicor-EKG on osoittautunut sekä tarkemmaksi että kustannuksiltaan edullisemmaksi kuin Holter-EKG.