Kustannustehokkuus

Primääripreventiivinen seulonta


Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, The Dental and Pharmaceutical Benefits Agency, TLV. Health economic evaluation of Zenicor-EKG in atrial fibrillation, Feb 7th 2022

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (2022)

Link to report

The Swedish Dental and Pharmaceutical Benefits Agency, TLV, has made a health economic assessment of different methods for diagnosing atrial fibrillation in primary care. The results show that the care pathway with Zenicor-ECG is more efficient for healthcare.


Cost-effectiveness of screening for atrial fibrillation in a single primary care center at a 3-year follow-up

Ghazal F., Aronsson M., Al-Khalili F., Rosenqvist M & Levin L-Å

Scandinavian Cardiovascular Journal (2022)

Link to study

A post hoc analysis based on a cross-sectional screening study for AF among 70–74-year old patients, who were registered at a single primary care center, was followed for three years for mortality. Screening for AF among 70–74-year olds in primary care using intermittent ECG appears to be cost-effective at 3-year follow-up with high anticoagulants adherence and no increased mortality.


Kunskapsunderlag: Hälsoekonomisk utvärdering gällande primärpreventiv screening av förmaksflimmer med tum-EKG

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (2014) (2016)

Linkki yhteenvetoon

Linkki tutkimukseen

Osana lääketieteen tekniikkaan keskittynyttä hallituksen arviointityötä, suoritti Ruotsin hammaslääketieteen ja lääkealan virasto TLV arvion primääripreventiivisestä eteisvärinäseulonnasta terveystaloudelliselta kannalta. Se perusti arvionsa StrokeStop-tutkimuksesta saatuihin lukuihin. Raportissa todetaan, että peukalo-EKG:llä tehtävä primääripreventiivinen eteisvärinäseulonta on kustannustehokasta.


Cost-effectiveness of mass screening for untreated atrial fibrillation using intermittent ECG recording

Aronsson, M., Svennberg, E., Rosenqvist, M., Endahl, J., Al-Khalili, F., Friberg, L., Frykman-Kull, V. & Levin, L-Å.

Europace. 2015. Apr 13. 1023-1029

Linkki tutkimukseen

Tukholman Karoliinisessa Instituutissa tehtiin ainutlaatuinen tutkimus, jossa 13.000 henkilöä kutsuttiin eteisvärinän seulontaan käyttäen Zenicor-EKG:tä. Osallistujien joukosta löydettiin 5% uusia kandidaatteja jotka hyötyisivät aivoverenkiertohäiriöitä ehkäisevän lääkityksen aloittamisesta. Tämän terveystaloudellisen tutkimuksen perusteella, joka perustuu STROKESTOP tutkimukseen, todettiin systemaattisen eteisvärinän massa seulonnan Zenicor-EKG:llä olevan kustannustehokasta.


Sekundääripreventiivinen seulonta

A cost-effectiveness analysis of screening for silent atrial fibrillation after ischaemic stroke (Propp-Stopp)

Levin, L., Husberg, M., Doliwa Sobocinski, P., Frykman Kull, V., Friberg, L., Rosenqvist, M. & Davidson, T.

Europace (27.10.2014), verkkojulkaisu

Linkki yhteenvetoon

Linkki tutkimukseen

Linköpingissä tutkijat osoittivat Propp-Stopp-tutkimuksesta (ks. linkki) saatujen lukujen perusteella, että hiljaisen eteisvärinän seulonta 75-vuotiailla aivoverenkiertohäiriöpotilailla on erittäin kustannustehokasta ja että hoitokustannuksissa voidaan jopa saavuttaa säästöjä seitsemän vuoden seurannan jälkeen. Tutkimuksissa Zenicor-EKG on osoittautunut sekä tarkemmaksi että kustannuksiltaan edullisemmaksi kuin Holter-EKG.