Kustannustehokkuus

Primääripreventiivinen seulonta

Cost-effectiveness of mass screening for untreated atrial fibrillation using intermittent ECG recording

Aronsson, M., Svennberg, E., Rosenqvist, M., Endahl, J., Al-Khalili, F., Friberg, L., Frykman-Kull, V. & Levin, L-Å.

Europace. 2015. Apr 13. 1023-1029

Linkki tutkimukseen

Tukholman Karoliinisessa Instituutissa tehtiin ainutlaatuinen tutkimus, jossa 13.000 henkilöä kutsuttiin eteisvärinän seulontaan käyttäen Zenicor-EKG:tä. Osallistujien joukosta löydettiin 5% uusia kandidaatteja jotka hyötyisivät aivoverenkiertohäiriöitä ehkäisevän lääkityksen aloittamisesta. Tämän terveystaloudellisen tutkimuksen perusteella, joka perustuu STROKESTOP tutkimukseen, todettiin systemaattisen eteisvärinän massa seulonnan Zenicor-EKG:llä olevan kustannustehokasta.


Kunskapsunderlag: Hälsoekonomisk utvärdering gällande primärpreventiv screening av förmaksflimmer med tum-EKG

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (2014) (2016)

Linkki yhteenvetoon

Linkki tutkimukseen

Osana lääketieteen tekniikkaan keskittynyttä hallituksen arviointityötä, suoritti Ruotsin hammaslääketieteen ja lääkealan virasto TLV arvion primääripreventiivisestä eteisvärinäseulonnasta terveystaloudelliselta kannalta. Se perusti arvionsa StrokeStop-tutkimuksesta saatuihin lukuihin. Raportissa todetaan, että peukalo-EKG:llä tehtävä primääripreventiivinen eteisvärinäseulonta on kustannustehokasta.

 


Sekundääripreventiivinen seulonta

A cost-effectiveness analysis of screening for silent atrial fibrillation after ischaemic stroke (Propp-Stopp)

Levin, L., Husberg, M., Doliwa Sobocinski, P., Frykman Kull, V., Friberg, L., Rosenqvist, M. & Davidson, T.

Europace (27.10.2014), verkkojulkaisu

Linkki yhteenvetoon

Linkki tutkimukseen

Linköpingissä tutkijat osoittivat Propp-Stopp-tutkimuksesta (ks. linkki) saatujen lukujen perusteella, että hiljaisen eteisvärinän seulonta 75-vuotiailla aivoverenkiertohäiriöpotilailla on erittäin kustannustehokasta ja että hoitokustannuksissa voidaan jopa saavuttaa säästöjä seitsemän vuoden seurannan jälkeen. Tutkimuksissa Zenicor-EKG on osoittautunut sekä tarkemmaksi että kustannuksiltaan edullisemmaksi kuin Holter-EKG.