Rytmihäiriöistä tehdyt tutkimukset

Rytmihäiriöistä tehdyt tutkimukset

Identification of paroxysmal, transient arrhythmias: Intermittent registration more efficient than the 24-hour Holter monitoring

Hendrikx, T., Rosenqvist, M., Sandström, H., Persson, M. & Hörnsten, R.

Läkartidningen (2015, Jan 6) 

Linkki tutikumukseen

Linkki yhteenvetoon

Tässä tapaustutkimuksessa kuvaillaan potilasta, joka oli hakeutunut terveydenhuoltoon useita kertoja seitsemän vuoden aikana, paroxysmaalisten tykyttelyoireiden vuoksi. Sekä rutiinina suoritettu 24 tunnin Holter tutkimus, että tapahtuma- EKG olivat tuloksettomia. Kun potilas sai lainata kotiinsa Zenicor peukalo-EKGn löytyi paroxysmaalinen supraventrikuläärinen arytmia ja lisätutkimuksissa ilmeni, että potilaalla oli piilevä Wolff-Parkinson-Whiten oireyhtymä (WPW).


Intermittent short ECG recording is more effective than 24-hour Holter ECG in detection of arrhythmias (Prima Rytm)

Hendrikx, T., Rosenqvist, M., Wester, P., Sandström, H. & Hörnsten, R.

BMC Cardiovascular Disorders (2014, 14: 41)

Linkki tutkimukseen

Linkki yhteenvetoon

Prima Rytm -tutkimuksessa Zenicor-EKG:tä verrattiin Holter-EKG:hen diagnosoitaessa potilaita, joiden oireita epäiltiin sydänperäisiksi. Potilaita oli yhteensä 92 (ks. yhteenveto). Holter-EKG:llä vakava sydämen rytmihäiriö pystyttiin diagnosoimaan vain kolmella potilaalla. Zenicor-EKG antoi oikean diagnoosin 13 potilaalle. Tämä tarkoittaa, että perinteisesti käytetyllä Holter-EKG:llä jäi huomaamatta 80 prosenttia rytmihäiriöistä.


Feasibility of patient-managed ECG recordings to detect the time of atrial fibrillation recurrence after electrical cardioversion; Results from the PRE-ELECTRIC Study

Andersen, E. L., Solberg, M. G., Walle-Hansen, M. M., Enger, S., Onarheim, S., Olufsen, M., Berge, T., Christophersen, I. E., Ulimoen, S. R., & Tveit, A. (2023). 

Cardiology, 10.1159/000530304. Advance online publication.

Linkki tutkimukseen

Tässä tutkimuksessa arvioitiin, onko kädessä pidettävää EKG:tä mahdollista käyttää tutkittaessa, kuinka kauan kestää ennen kuin eteisvärinä uusiutuu kardioversion jälkeen. Tulokset osoittivat, että puolella potilaista eteisvärinä uusiutui neljän viikon kuluessa ja että mediaaniaika uusiutumiseen oli 5 päivää. Lähes 40 % potilaista, joilla eteisvärinä uusiutui, eivät olleet siitä tietoisia. Tutkimuksessa todettiin lisäksi, että Zenicor ONE on helppokäyttöinen menetelmä tutkittaessa kardioversion jälkeisen eteisvärinän uusiutumista.


Lasten rytmihäiriöistä tehdyt tutkimukset

Arrhythmia Detection in Pediatric Patients: ECG Quality and Diagnostic Yield of a Patient-Triggered Einthoven Lead-I Event Recorder (Zenicor EKG-2™)

Usadel L, Haverkämper G, Herrmann S, Löber R, Weiss K, Opgen-Rein B, Berger F, Will JC. Arrhythmias Detection in Pediatric Patients: ECG Quality and Diagnostic Yield of a Patient-Triggered Einthoven Lead-1 Event Recorder (Zenicor EKG-2) Pediatric Cardiology. 2015; Nov: 14: 1-6

Linkki tutkimukseen

Charité-yliopistosairaalassa Berliinissä noin 100 potilaalla tehdyssä tutkimuksessa vahvistettiin Zenicor-EKG:n diagnostiikkaominaisuudet verrattuna 12-kytkentäiseen EKG:hen. Zenicor-EKG:n todettiin toimivan hyvin kaikissa ikäluokissa (0–17 vuotta) ja olevan tekniikaltaan yksinkertainen käyttää. Sydämen rytmi tunnistettiin yli 95 prosentilla potilaista ja tahdistinrytmi sekä takykardia tunnistettiin yli 95 prosentissa tapauksista.


Handheld ECG in analysis of arrhythmia and HRV in children with Fontan circulation

Alenius Dahlqvist, J., Karlsson, M., Wiklund, U., Hörnsten, R. & Rydberg, A.
Journal of Electrocardiology (touko-kesä 2014, 374–82)

Linkki yhteenventoon

Linkki tutkimukseen

Uumajan yliopistosairaalan tutkimuksessa arvioitiin mahdollisuutta määrittää sydämen pitkän aikavälin sykevaihtelu 18 lapsella Poincaré plot -analyysiä käyttäen. Tutkimuksessa todettiin, että Zenicor-EKG soveltuu käytettäväksi sydämen autonomisten toimintahäiriöiden tunnistamiseen Poincaré plot -analyysin avulla.


Tidstro ambulant arytmidiagnostik hos børn

Linnemann, A. & Nielsen, G.

Linkki yhteenventoon

Odensen yliopistosairaalassa laadittiin yhteenveto sydämen rytmihäiriöistä tehtyjen tutkimusten tuloksista. Tutkimuksissa oli käytetty Zenicoria puolentoista vuoden ajan yhteensä 29 lapsella. Lapset oli aikaisemmin tutkittu 12-kytkentäisellä EKG:llä, sydämen ultraäänitutkimuksella sekä Holter-EKG:n, rasitus-EKG:n tai R-testin avulla ilman, että diagnoosia oli pystytty tekemään. Zenicor-EKG:llä lapsista pystyttiin diagnosoimaan yhteensä 17 (59 prosenttia). Heistä kahdeksan kohdalla rytmihäiriö voitiin sulkea pois, sillä heidän oireensa eivät viitanneet arytmiaan. Yhdeksällä lapsista (31 prosentilla) diagnosoitiin vakava rytmihäiriö.