Kalendarium

17 – 19 Huhtikuuta

25:e Svenska Kardiovaskulära Vårmötet, Göteborg, Sweden

24 – 26 Huhtikuuta

SFAM, Swedish Congress for General Practitioners, Uppsala, Sweden

6 Toukokuuta

Kardiologisten hoitajien koulutuspäivät, Jyväskylä

14 – 16 Toukokuuta

Vitalis, Gothenburg, Sweden

16 – 17 Toukokuuta

Kliinisen fysiologian hoitajien koulutuspäivät, Helsinki

Zenicor tecknar avtal i ytterligare en region i Storbritannien

Zenicor har tecknat avtal i ytterligare en region (CCG) i Storbritannien för den digitala vårdkedjan för arytmiutredning med Zenicor-EKG. Avtalet innebär att Zenicors vårdkedja nu finns i fyra av totalt 106 CCG:er i England. Fullt implementerad innebär varje CCG en intäktspotential för Zenicor på mellan 50 000 och 120 000 GBP per år, beroende på antal invånare i regionen.

Efter ett lyckat pilotprojekt, tillgängliggörs nu lösningen för patientnära utredningar av hjärtklappningsbesvär för invånarna i Meridian Primary Care Network i North East Lincolnshire CCG. Zenicors vårdkedja används nu i fyra regioner i Storbritannien, varav två är kommersiella installationer och två är pilotprojekt som väntas övergå i kommersiell fas under närmaste tiden.

För att möta den ökade efterfrågan på den brittiska marknaden har Zenicor, som tidigare meddelats, bildat ett dotterbolag i Storbritannien, Zenicor Medical Systems Ltd, och anställt ytterligare personal. Bolaget med kontor i Hackney, London har tre anställda.

– Att vi får vara med i denna transformation av NHS visar att vårdkedjan med Zenicor-EKG verkligen fyller ett medicinskt behov och ger NHS möjlighet att leverera kostnadseffektiv och säker vård till patienterna. Med vårt bolag i Storbritannien kommer vi att kunna bygga upp en stark lokal marknads- och säljorganisation för att fortsätta sprida vår lösning till övriga regioner i Storbritannien, säger Caroline Mellstig Theimer, General Manager, Zenicor Medical Systems Ltd.

Den digitala vårdkedjan är, förutom i Storbritannien, implementerad i flera regioner i Skandinavien. Den svenska myndigheten TLV publicerade i februari en hälsoekonomisk utvärdering av Zenicor vårdkedja, som visar att användning av vårdkedjan ger ”Större nytta till lägre kostnad”. Affärsmodellen innebär att vårdgivaren betalar Zenicor för varje patient som genomgår en utredning. Detta ger en förutsägbarhet och en flexibilitet som passar vårdgivarens ersättningssystem och ger en mycket god möjlighet till skalbarhet och fortsatt utökning.

– Zenicors digitala vårdkedja som används för arytmiutredning kan enkelt byggas ut och användas även för screening för förmaksflimmer. Spridningen av vår digitala vårdkedja till fler regioner i Storbritannien ger Zenicor en unik position inför framtida nationella screeningprogram, säger Caroline Mellstig Theimer, General Manager, Zenicor Medical Systems Ltd.
 

Om Zenicor
Zenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är ett system optimerat för sjukvården för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer, och lösningen används idag i tio länder i Europa. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården vilket har möjliggjort en integrerad specialist- och primärvårdslösning i en effektiviserad digital vårdkedja för arytmiutredning, där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser kan användas effektivare. Zenicors lösning har använts i de stora screening-studierna STROKESTOP I och II, och i en av världens största randomiserade screeningstudier SAFER i Storbritannien samt SAFER -AUS i Australien. Dessa studier genomförs för att ta fram underlag till hälsomyndigheter för beslut om införande av nationella screeningprogram för förmaksflimmer. För mer information, besök: www.zenicor.se

Om NHS England och CCG
NHS England som är världens största sjukvårdsproducent, förser Englands ca 55 miljoner invånare med hälso- och sjukvård. NHS England är från 1 april 2021 uppdelat i 106 så kallade CCG (Clinical Commissioning Groups) som var och en ansvarar för primärvården i ett specifikt geografiskt område. Totalt finns det ca 7 000 vårdcentraler (GP-practices) i England. För mer information, besök: www.england.nhs.uk

 

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB
+46 8 442 68 60  mats.palerius@zenicor.se

Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning: http://zenicor.se/pressmaterial

Denna information är sådan information som Zenicor är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2022.